Address:

+(91)-9984041608 , +(91)-9473800376 
Ck-1/23, Patnitola, Bhosala Ghat, Chowk Thana, Varanasi - 221001, Near Sankatha Mandir