Address:

1) Sunderpur road, Near Bengal Sweet House, DLW, varanasi, Varanasi, Uttar Pradesh 221004
     Phone: 070801 03481

2) 7 Behind Cantt Railway Station, Varanasi, Uttar Pradesh 221002
    Phone: 099561 22915